#09 The Quran 02:148 (Surah al-Baqarah)

The Quran 02:148 (Surah al-Baqarah)

Quranic Quotes in Malayalam 2:148

Malayalam

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ ദിശയുണ്ട്. അവര്‍ ‎അതിന്റെ നേരെ തിരിയുന്നു. നിങ്ങള്‍ നന്മയിലേക്കു ‎മുന്നേറുക. നിങ്ങള്‍ എവിടെയായിരുന്നാലും അല്ലാഹു ‎നിങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരും. അല്ലാഹു ‎എല്ലാറ്റിനും കഴിവുറ്റവന്‍ തന്നെ. ‎

English

Everyone turns to their own direction ˹of prayer˺. So compete with one another in doing good. Wherever you are, Allah will bring you all together ˹for judgment˺. Surely Allah is Most Capable of everything.

Leave a Comment