#01 The Quran 05:44 (Surah al-Ma’idah)

The Quran 05:44 (Surah al-Ma’idah)

Quranic Quotes Marathi #01

मराठी

४४. आम्ही तौरात आवतरीत केली, ज्यात मार्गदर्शन आणि नूर (दिव्य प्रकाश) आहे. यहूदी लोकांमध्ये याच तौरातद्वारे अल्लाहला मानणारे पैगंबर आणि अल्लाहवाले आणि धर्मज्ञानी लोक फैसला करीत असत कारण त्यांना अल्लाहच्या या ग्रंथाचे रक्षण करण्याचा आदेश दिला गेला होता आणि ते यावर स्वीकारणारे साक्षी होते. आता तुम्ही लोकांचे भय बाळगू नका, किंबहुना माझे भय बाळगा. माझ्या आयतींना थोड्याशा किंमतीवर विकू नका आणि जो, अल्लाहने अवतरीत केलेल्या संदेशा (वहयी) च्या आधारावर फैसला न करील तर असे लोक पुरेपूर काफीर आहेत.

English

Indeed, We revealed the Torah, containing guidance and light, by which the prophets, who submitted themselves to Allah, made judgments for Jews. So too did the rabbis and scholars judge according to Allah’s Book, with which they were entrusted and of which they were made keepers. So do not fear the people; fear Me! Nor trade my revelations for a fleeting gain. And those who do not judge by what Allah has revealed are ˹truly˺ the disbelievers.

Subscribe

Enter your email address to subscribe to Quranic Quotes and receive notifications of new posts by email.

Join 1,085 other subscribers

Leave a Comment