#06 The Quran 09:108 (Surah at-Tawbah)

The Quran 09:108 (Surah at-Tawbah)

Quranic Quotes Marathi #06

मराठी

१०८. आपण त्या मस्जिद कधीही उभे न राहावे, परंतु ज्या मस्जिदीचा पाया पहिल्या दिवसापासूनच तकवा (अल्लाहचे भय राखण्या) वर ठेवला गेला असेल, तर ती यायोग्य आहे की तुम्ही तिच्यात उभे राहावे. यात असे लोक आहेत की ते अधिक स्वच्छ-शुद्ध (पाक) होणे चांगले समजतात, आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाह अधिक पाक राहणाऱ्यांना प्रिय राखतो.

English

Do not ˹O Prophet˺ ever pray in it. Certainly, a mosque founded on righteousness from the first day is more worthy of your prayers. In it are men who love to be purified.1 And Allah loves those who purify themselves.

Subscribe

Enter your email address to subscribe to Quranic Quotes and receive notifications of new posts by email.

Join 1,083 other subscribers

Leave a Comment